Sponzoři

Náš velký dík patří:

Paní MUDr. Marii Hrdounové

za bezúročnou půjčku, bez níž bychom nemohli ani pomyslet na realizaci projektu

za dar veškerého zahradního nářadí a za finanční podporu

za skvělé ceny našich strojů a servisu

která pro nás zdarma připravila logo a polepy na auto

za finanční podporu budování dílny

za správu účetnictví

za finanční dar na koně určeného k hypoterapii

Panu Davidu Markovi DiS.

za finanční dar na koně určeného k hypoterapii